Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Områdekontroll

Hensikten med Skan-kontrolls områdekontrolltjeneste er å bidra til trygghet for ansatte og kunder. Videre vil vekterne begrense pågangen av uønskede personer i og rundt stedet vi skal sikre. Vi vil trygge de ansatte, anholde naskere, utarbeide anmeldelser for våre kunder i tillegg til å bistå personalet ved ethvert behov.

Om tjenesten

Tjenesten er oppsatt med bil- og/ eller sykkelpatruljer som gjennomfører regelmessige inspeksjoner, svinn- og sikkerhetsrelaterte kontroller og utrykninger. Vi er tilgjengelig i de fleste større byer i Norge Tilkalling av vekter skjer pr. telefon eller alarmtrykk til døgnbemannet vaktsentral som sender den ledige patruljen til din bedrift. Ved tidlig varsling og bistand vil vi kunne forebygge konfliktsituasjoner yte service og skape større trygghet hos den ansatte.

Den uniformerte vekter vil i tillegg til å drive vektertjeneste i og omkring lokalene, også være forebyggende for hele det geografiske området tjenesten omfatter. I tiden vekteren er i transit mellom sine nærliggende oppdrag, vil den uniformerte vekteren også ha en positiv effekt for hele næringen i området. Dette gjennom vekters synlige tilstedeværelse for publikum, og videre ved å gjøre observasjoner av mistenkelige personer eller kjøretøy, samt gjøre seg synlig for disse. I de tilfeller en vekter jobber med saker som tyveri eller utredning for butikkene, vil vekteren håndtere hele saksgangen på en profesjonell og lovlig måte.

Områdekontroll

  • Forebygge straffbare forhold og ansamling av kriminelle miljøer
  • Kartlegge omreisende kriminelle og potensielle anslag mot kunden
  • Oppdatere / bevisstgjøre ansatte om kriminelle aktuelle utfordringer
  • Håndtere voldepisoder/ trusler/ naskeri/ tyveri eller andre kriminelle forhold, samt dokumentasjon i ettertid
  • Utrykning ved vold-/trussel-/uro– og ransalarm

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.