Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Ledende sikkerhetskonsern

Avarn Security er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter samt til privatmarkedet. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, alarm- og tekniske sikkerhetsløsninger, industrivern og sikkerhetsberedskap til kontroll- og rådgivningstjenester. Konsernet har rundt 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland og forventer å omsette for NOK 9,25 milliarder i 2023.

Våre kjerneverdier; Pålitelighet, Samarbeid, Handlekraft og Engasjement, er en rettesnor for all vår virksomhet og er forankret i vår arbeidshverdag. Trygghet og sikkerhet for våre kunder står alltid i fokus - vi trygger mennesker og verdier.

Vår forretningsidé

  • I et samspill mellom mennesker og tekniske løsninger trygger vi liv og verdier
  • Vi omgjør fysiske penger til elektroniske verdier og omvendt – på en rask og sikker måte

Konsernets forretningsidé danner grunnlaget for alle våre avgjørelser, tjenester og produkter.

Sunn vekst

Nokas (Nå Avarn Security) ble etablert i 1987. Ved siden av ledelsen i selskapet er konsernets største aksjonærer Sanok AS, Stiftelsen Fritt Ord, Nomad Holding AS, Inak 3 AS og PTW Holding AS. De siste årene har Nokas vokst betydelig, blant annet gjennom oppkjøp av selskaper som har slitt med lønnsomheten. Vi klarer å sørge for at denne veksten også er lønnsom ved å holde øye med kostnader og å effektivisere driften. Gjennom et aktivt eierskap har vi bransjens laveste turnover av ansatte. Dette gir oss et solid økonomisk fundament hvor våre ambisjoner er å vokse videre i Europa gjennom oppkjøp og vekst.

 Fokusområder

Vi i Avarn Security mener lønnsom vekst kommer ved å fokusere på våre kjerneområder og ved å større del i kundens verdikjede slik at de kan fokusere på sine kjerneområder. Vår innovasjon skal komme gjennom tjenesteproduksjon.

Heleide datterselskap i Norge

AS Skan-kontroll er et heleid datterselskap i Avarn Security.