Hei

Noe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss

Sivilt vakthold

Har du et høyt uregistrert svinn og mistanke til at dette er forårsaket av kundetyveri? Finner du mye tomemballasje gjemt bort i hyller og reoler? Har du tid til å følge med på uærlige kunder mellom gjøremålene? Sivit vakthold vil være et godt hjelpemiddel for å avdekke svinn og kundetyverier i din butikk.

Formål

I tillegg til å få stoppet og anmeldt butikktyvene vil du også oppnå en signaleffekt i belastede miljøer. Du vil få stoppet den faste kunden som i forbindelse med handleturene plukker med seg en «bonusvare». Ansatte vil bevisstgjøres i forhold til hvem som stjeler og hva. Du vil også kunne få synliggjort et problem ovenfor skole og nærmiljø.


Butikk og kjøpesenter

Vi utfører sivilt vakthold og spaning i butikker så vel som kjøpesentre. Vi avdekker ulike typer naskeri, tyveri, hærverk og annen kriminell
aktivitet. Uærlige kunder blir avslørt, det være seg alt fra den omreisende vinningskriminelle, den faste kunden, skoleeleven til den vellykkede forretningsmannen.

Vi sørger for at varer blir tilbakelevert eller erstattet, fyller ut anmeldelse og venter på politiet der hvor det er behov for det.

Sivilt vakthold

  • Avdekke butikktyveri
  • Redusere uregistrert svinn
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Øke tryggheten på arbeidsplassen
  • Bevisstgjøring av ansatte

Kontakt oss

Hvis du vil bestille eller trenger å vite mer - fyll inn dine kontaktopplysninger så vil vi kontakte deg så raskt vi kan.